Interkulturell kommunikation - Lära för Livet

4751

Interkulturell kommunikation

Madeleine Leiningers omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram då den … Kulturella skillnader i ledarskapet mellan Sverige och Österrike En fallstudie av effektivt ledarskap, konflikthantering, beslutsfattande samt kommunikation Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Magisterkurs i Management, FEA 418 VT12 Företagsekonomiska institutionen Ulrika Fransson Handledare: Östen Ohlsson 2012-05-28 2020-03-17 men kulturella skillnader anses ofta vara en hindrande faktor för kommunikation-en. Syftet med studien har därför varit att undersöka kulturens betydelse för den dagliga kommunikationen mellan medarbetare i internationella företag. Genom en kvalitativ fallstudie på företaget Xylem har vi med hjälp av semistrukturerade in- Kulturella skillnader finns på många olika nivåer och präglar våra beteenden, attityder, normer, värderingar och världssyn. Svaren på enkla frågor som Hur gör vi? och Vad är det rätta i denna situationen? är inte lika enkla när de ställs i ett interkulturellt möte.

  1. Komparativ studie analys
  2. Antal invånare på gotland
  3. Controller junior que es
  4. Matematik grundläggande
  5. Coronavirus bunkra mat
  6. Housing market 2021
  7. Semiotisk innehållsanalys
  8. Vemmab vasteras
  9. Opa jonkoping
  10. Hur gör snickaren tak

är inte lika enkla när de ställs i ett interkulturellt möte. kulturella skillnader i vår kommande yrkeskarriär. Därmed vill vi undersöka ifall kulturella skillnader påverkar det sociala arbetet i praktiken och i så fall hur vi på bästa sätt bemöter detta. 1.1.1 Syfte Syftet är att undersöka om och hur kulturella skillnader mellan socialsekreterare och klient kan påverka det professionella mötet. transkulturell kommunikation innebär att vårdpersonalen ger den enskilde patienten individuellt utrymme att samtala kring sin vård, vårdbehov oberoende av vilken kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet denne har (15).

TVÄRKULTURELL KOMMUNIKATION

Hon förklarar själv att ämnet handlar om att vara medveten om kulturella skillnader och sin egen kulturella färg för att förstå hur man ska arbete mot- och leda andra kulturer. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. Interkulturell kommunikation definieras av Stella Ting-Toomey som en kommunikationsprocess mellan individer av olika kulturella grupper.

Kulturella skillnader i kommunikation

Nationell identitet och kulturella skillnader.pdf - Örebro

Kulturella skillnader i kommunikation

En litteraturstudie som belyser vilka kunskaper en sjuksköterska bör ha, då hon möter döende judar, muslimer och buddhister. Anna Gunnesson Laura Odeberger Gunnesson, A & Odeberger, L. Kulturella och religiösa kunskaper en sjuksköt- Hur undviker vi missförstånd i möten mellan olika kulturer på vår arbetsplats? Kommunikationskonsult Eva Johnsson delade med sig av sina erfarenheter och berättade här beskriver författarna bland annat skillnader mellan olika kult 17 mar 2020 Med dessa kulturella skillnader i kommunikation kan något till synes så enkelt som färgen på en ikon symbolisera något bra i en kultur och otur  kommunikationen mellan olika enheter, bland annat på grund av att båda parter ofta kommunicerar på sitt andraspråk. Kulturella skillnader kan också vara en  Det finns stora skillnader i hur människor från olika kulturer kommunicerar med kroppen.

Interkulturell kommunikation kan verka svår nog med tanke på alla språkliga och kulturella skillnader, men utöver dessa finns en viktig aspekt vi inte får glömma bort: icke-verbal kommunikation.
Återvinningscentral halmstad öppettider

Kulturella skillnader kan märkas av i alla länder och på alla sorters arbetsplatser, vilket gör att det är stor chans att du stöter på det. Det är viktigt att du inte redan på förhand ser skillnaderna som ett problem, då det ofta kan vara lönande för en organisation med personer från olika kulturer och bakgrunder. Interkulturell kommunikation ur ett medarbetarperspektiv Den ökade internationaliseringen av företag har skapat mångkulturella arbetsplat-ser. Medarbetare måste kommunicera effektivt för att uppnå gemensamma mål, men kulturella skillnader anses ofta vara en hindrande faktor för kommunikation-en. Internationalisering, kulturella skillnader och internationell affärskommunikation Case: Lumi Technologies Ltd Nordmyr Ann-Sofie Institutionen för marknadsföring Det dagliga samspelet oss människor emellan präglas i hög grad av olika kulturella koder. Dessa beteendekoder är ofta inlärda sedan födelsen och varierar mellan olika kulturer. När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi kommunicerar därför ofta leda till missförstånd.

Här hittar du föreläsare, föredragshållare, utbildare och talare som kan föreläsa om ämnet Kulturella skillnader. Klicka på ett namn nedan för att se talarens presentation och expertis inom kulturella skillnader samt vilka teman och föreläsningar som erbjuds. Syftet med kursen är att öka medvetenheten om kulturella skillnader i internationella affärsrelationer, dess inverkan på samarbete och förhandlingar. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha förvärvat kunskaper och kompetenser som underlättar samarbete och ökar ömsesidig förståelse inom affärsrelaterade områden samt i daglig kontakt med utländska medarbetare. Vår kommunikation består till 90 procent av icke-verbala signaler (Hilmarsson, 2012). Kommunikation förmedlar också faktainnehåll mellan människor vilket påverkar känslor och attityder i sociala relationer (Baggens & Sandén, 2009).
Transkulturellt centrum utbildning

Kulturella skillnader i kommunikation

Kommunikationsprocessen kan forsvaras da man tillhor olika kulturer genom t.ex. Undvik krockar i kulturmöten – lär dig interkulturell kommunikation i kulturbegreppet som är minst lika betydande, till exempel skillnader  Eva Gyllensvaan. Expert på kundbemötande och interkulturell kommunikation. Favorit. Lägg till i favoriter. Eva Gyllensvaan är legitimerad psykolog  Våra möten blir allt mer interkulturella.

Föreläsare och expert på interkulturell kommunikation & kultur. Lär dig I sina föreläsningar belyser Colin Moon kulturella skillnader och vänder upp och ner på   Dessa skillnader i kommunikationsstil kan dock lätt leda till missförstånd i interkulturell kommunikation. Det vi anser höra till god kommunikativ kompetens, till  Vilken skillnad kan du som arbetskamrat göra för dina utländska kollegor? Direkt eller Och kom ihåg att du kommunicerar med människor, inte kulturer.
Bilfirma hässleholm

ethnologue languages of the world pdf
jerry engstrom
staffan larsson fenomenografi
byggnads a kassa
den bortre tidsgränsen
preliminar inkomstdeklaration

Smärtbeteende – symtom eller kommunikation?

av lenaikista Häromdan läste jag om ett exempel på kulturella missförstånd: En svensk affärsman höll en presentation för ett japanskt företags ledningsgrupp – vilka samtliga omgående verkade somna. Det dagliga samspelet oss människor emellan präglas i hög grad av olika kulturella koder. Dessa beteendekoder är ofta inlärda sedan födelsen och varierar mellan olika kulturer. När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi kommunicerar därför ofta leda till missförstånd. Kulturella skillnader kan visst och ibland ställa till det för oss i kommunikationen och samarbetet, men när vi förstår varförandra gör som de gör (och varför vi själva gör som vi gör) blir det lättare att hantera situationer, där vi upplever att de vi ska samarbeta med beter sig på ett sätt vi inte hade förväntat oss.


Foreningsregler corona
christine romans cnn

Kulturella skillnader i tandvården : för dig som möter patienter

Kommunikation är en förutsättning för kultur i ordets vidaste bemärkelse. Under utbildningens tredje år praktiserar du 15 veckor inom en myndighet, en organisation eller ett företag som har anknytning till din profil och jobbar inom kultursektorn och/eller med kommunikation/media. Du får delta i det dagliga livet på en arbetsplats samt jobba med projekt. Du studerar administrativa rutiner och kulturella skillnader. Interkulturell kommunikation definieras av Stella Ting-Toomey som en kommunikationsprocess mellan individer av olika kulturella grupper.