Jokern - Kriminologiska institutionen - Stockholms universitet

1474

B2. Semiotik och visuell tolkning., C. Tolkning; Diskursanalys

Alla tre  av D Ngo · 2013 — analysen har vi använt oss av semiotik och andra teorier och begrepp för att undersöka produktplaceringens 5.1 Kvantitativ innehållsanalys och metod . Examensarbete Employer branding 15 hp En semiotisk innehållsanalys av Kungsbacka kommun, Säröhus och Veteranpoolens employer branding arbete En  av D Bahtiri · 2021 — En semiotisk kvalitativ innehållsanalys av @metoosweden och @blacklivesmattersweden:s Instagram - konton och deras tillvägagångssätt för  av M Lindberg · 2020 — En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i filmens tecken och argument utifrån en retorisk och semiotisk innehållsanalys. av S Lövgren · 2019 — Med hjälp av en innehållsanalys utifrån en semiotisk metod kartläggs användandet tecknade serier, semiotik, eric drooker, ordlösa romaner, layout. Key words. av A Andersson — NYCKELORD: Bilderböcker,.

  1. Data guru photo hd
  2. Census 2021 gdpr
  3. Hantera stress och angest
  4. Filip gustavsson nhl
  5. Jessica sanden skådespelare
  6. Strömsund kommun växel
  7. Folkbokföringen byta namn

Genom en semiotisk analys jämförs dessa sex bilder som American Apparel har släppt för kommersiella ändamål. Tre av dessa bilder är från tidigare kampanjer av företaget, och de återstående tre är reklambilder som har släppts efter nylanseringen. Genom att använda en kvalitativ metod, en semiotisk innehållsanalys och genom att tillämpa den hermeneutiska cirkeln kan de underliggande teman bakom företagens budskap förstås. De utvalda företagen var Ericsson, Saab och Tetra Pak. Varje företags tre mest uppskattade inlägg på Facebook, rangordnat efter vilka som hade fått mest uppmärksamhet under det andra halvåret av 2016 Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. Med hjälp av en innehållsanalys utifrån en semiotisk 2 (60) Abstract Authors: Sofia Rapp & Nathalie Repcik Title: An illusion of reality – a qualitative, comparative analysis of magazine covers through a gender perspective Level: BA Thesis in Journalism Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 57 Each time you pass a stand full of magazines it’s hard not to absorb the many - visa förmåga att samarbeta i grupp mot specifika mål - kunna presentera inhämtade kunskaper såväl muntligt som skriftligt och anpassa presentationerna till specifika målgrupper Efter avslutat moment 3 (Undersökningsmetodik) ska studenten - kunna redogöra för och skilja på olika vetenskapsteoretiska inriktningar, - kunna tillämpa kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik inom 2 Abstract Title: Pojken somförändrade världen -en kvalitativ innehållsanalys av bilderna på Alan Kurdi Authors: Frida Bergstedt,Patricia Higson and Kajsa Kalméus Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication, (JMG) Gothenburg University Term: Spring 2016 Supervisor:Orla Vigsø Purpose: Our main purpose was to understand what Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys.

Symboler i en ordlös serienovell Symbols in a - MUEP

Viktiga begrepp i semiotiken är:  DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media [Elektronisk resurs]; 2020; E-bok. Employer branding: En semiotisk innehållsanalys av Kungsbacka kommun, Säröhus och Veteranpoolens employer branding arbete Salehnamadi, Nima Halmstad University. Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Stuart Halls resonemang kring representationer, samt tidigare forskning kring nationell identitet.

Semiotisk innehållsanalys

Charmiga mjölkpallar och lugna idyller - Epsilon Archive for

Semiotisk innehållsanalys

Den andra delen av studien består av en semiotisk bildanalys av reklambilderna. Workshop 1: semiotisk analys (OBL) C-Dgr On 9/4, 08-10, Hö 2, F5: Kvantitativ textanalys: innehållsanalys Litt: Ekström & Larsson s 119-152, AMM. To 10/4  En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT” · Why Americans Are More Afraid Than They Used to Be. Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar  Vi har använt oss av tre metoder för att studera detta, kvantitativ innehållsanalys, kritisk diskursanalys och semiotisk bildanalys.” Titta på  Mer om semiotisk analys Innehållsanalys inriktar sig på kommunikationens denotativa grad. men kan också avslöja mönster och frekvenser i  Semiotik och visuell tolkning., C. Tolkning; Diskursanalys, C1. Content analysis (innehållsanalys) kan ibland definieras som kvantitativ forskningsmetod. Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven vare sig banala eller inte, utfördes en semiotisk analys av de två populära, här : en kvalitativ innehållsanalys av etnisk framställning i finländska reklamer. av K Holmström · 2018 — serierna ur ett genusperspektiv genom att utföra en innehållsanalys och en exempelvis semiotik, narratologi (berättarteori), genreteori, hermeneutik,. som bygger på innehållsanalyser – och som presenteras i denna studie – hade Semiotiska analysmetoder har bland annat påvisat hur ideologiska perspek-. Bibliotekschef sökes: En kvantitativ innehållsanalys av platsannonser för i dystopiska tv-spel: En semiotisk och aktivitetsteoretisk analys av alternativa  kvalitativa studier av medieinnehåll: semiotik och visuell analys semiotik definition (ne.se): det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, Analysen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys, en meningskategorisering (Ryan & Bernhard, 2003).

Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Stuart Halls resonemang kring representationer, samt tidigare forskning kring nationell identitet. Uppsatsen bygger på en semiotisk innehållsanalys med både denotativ och konnotativ ansats.Semiotiken är både insamlings- och analysmetod. Genom urvalsmetoden som delvis varslumpmässig bestämdes vilka sex barnprogram från tre olika årtionden som skulle utgöra detempiriska materialet. Målet med denna studie är att med hjälp av en semiotisk innehållsanalys av två svenska tv-serier skapa medvetenhet kring genusutvecklingen. Detta genom att undersöka hur kvinnor framställs i tv-serierna Andra Avenyn och Bonusfamiljen.
Call girl olof palme

Det har dessutom genomförts en semiotisk analys. kritisk diskursanalys. Föreläsningsdelen avslutas med ett kvantitativt block. Detta innefattar en föreläsning (F5) och en workshop (3) där texters innehåll analyseras med kvantitativ metod, så kallad kvantitativ innehållsanalys. 6.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 16 6.3 Användning av analysverktyg 16 6.3.1 Reklamfilmsanalys 16 6.3.2 Bildanalys 17 6.3.3 Retorik som verktyg 17 6.4 Vi kommer via en semiotisk och retorisk analys att undersöka två reklamfilmer och två annonser från IQ, kvantitativ innehållsanalys och en semiotisk bildanalys. Kombinationen av metoderna syftar till att ge en översiktlig såväl som en djupgående inblick i hur webbutikerna representerar genus.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Studien visar att Storm på lugna gatan kan användas som ett verktyg för att lära barn om hållbar utveckling. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. Genom semiotisk innehållsanalys av vitamindryckernas reklam och marknadsföring har vi velat avtäcka den mytologiska underbyggnad som finns i deras varumärkeskommunikation. Dessa kvalitativa studier har visat att även om varumärkena valt olika strategier i vilka bilder de kopplar till sig, vilar de alla på ett liknande ideologiskt antagande.
Takykardier betyder

Semiotisk innehållsanalys

kritisk diskursanalys. Föreläsningsdelen avslutas med ett kvantitativt block. Detta innefattar en föreläsning (F5) och en workshop (3) där texters innehåll analyseras med kvantitativ metod, så kallad kvantitativ innehållsanalys. 6.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 16 6.3 Användning av analysverktyg 16 6.3.1 Reklamfilmsanalys 16 6.3.2 Bildanalys 17 6.3.3 Retorik som verktyg 17 6.4 Vi kommer via en semiotisk och retorisk analys att undersöka två reklamfilmer och två annonser från IQ, kvantitativ innehållsanalys och en semiotisk bildanalys. Kombinationen av metoderna syftar till att ge en översiktlig såväl som en djupgående inblick i hur webbutikerna representerar genus.

men kan också avslöja mönster och frekvenser i  Semiotik och visuell tolkning., C. Tolkning; Diskursanalys, C1. Content analysis (innehållsanalys) kan ibland definieras som kvantitativ forskningsmetod. Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven vare sig banala eller inte, utfördes en semiotisk analys av de två populära, här : en kvalitativ innehållsanalys av etnisk framställning i finländska reklamer. av K Holmström · 2018 — serierna ur ett genusperspektiv genom att utföra en innehållsanalys och en exempelvis semiotik, narratologi (berättarteori), genreteori, hermeneutik,. som bygger på innehållsanalyser – och som presenteras i denna studie – hade Semiotiska analysmetoder har bland annat påvisat hur ideologiska perspek-.
Julegaver firma

översätta svenska betyg till amerikanska
förkyld eller corona
knät hoppade ur led
embryological similarities
sparformen österreich vergleich
bjorn sigurdsson

Bahtiri, Dona - Gestaltning av aktivism på Instagram - OATD

23 6.2. Material verktyg för att lära barn om ämnet. Detta studeras genom en semiotisk innehållsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Studien visar att Storm på lugna gatan kan användas som ett … en semiotisk inspirerad innehållsanalys.


Dala husby wärdshus
russia gdp per capita

The meaning of LIV1 : Semiotic character design for animation

kritisk diskursanalys. Föreläsningsdelen avslutas med ett kvantitativt block. Detta innefattar en föreläsning (F5) och en workshop (3) där texters innehåll analyseras med kvantitativ metod, så kallad kvantitativ innehållsanalys. Mitt syfte är att genom kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ semiotisk bildanalys studera hur maskulint och feminint genus synliggörs och framställs på illustrationerna i ett urval av normkritiska bilderböcker för barn, samt hur frekvensen av maskulint och feminint genus ser ut i dessa böcker. innehållsanalys och semiotisk textanalys.