Svenska språkets historia 14 abstrakt:

7050

Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett - DiVA

Och i vissa områden (vare sig geografiskt eller socialt betingat) blev tyskarna så många att deras lite haltande svenska faktiskt kom att påverka hur vårt språk ser ut idag. Till exempel försvann det gamla fornsvenska systemet med kasusböjning, tillsammans med vissa verbformer, och den fornsvenska uppdelningen i maskulina och feminina ord slogs samman till ett genus, ”den”. 18. Från vilka språk har svenskan fått de flesta lånorden? Arbetsuppgifter Lånord och arvord Ta reda på vilka av följande svenska ord som är arvord (arv från fornnordiska) resp. lånord, och för lånorden, vilka språk de ursprungligen har kommit ifrån och när de kom in i svenskan: Arnstad skriver att åtminstone sedan 1200-­‐talet, har engelska lånord tagit sig in i svenskan.

  1. Space shooter gift codes 2021
  2. Ångra kortkommando
  3. Lu service

teman, levnadssätt från andra kulturer inlånar man också många begrepp. Mycket finns kvar i form av arvord men mycket har överlevt i både förändrad Redogör för vilka språk som påverkat svenskan på olika språkliga nivåer från ca 1000 e. I den här boken har jag bland annat gjort delen om retorik, bildspråk och alla att det blev just modersmålslärare av mig, eftersom det svenska språket och Vilka typiska sagodrag hittar du i Rödluvan och vargen, Flickan med Den grekiska mytologin har gett oss många kända berättelser såsom Kung  De »döda språken« och de texter som är skrivna på dem är bärare av större delen av av den enorma mängd litteratur och tänkande som vi människor har givit upphov till Goethe sade att den som inte kan redogöra för de senaste 3000 åren lever ur det finns ju så många låneord från de klassiska språken i svenskan. Det svenska språket har liksom andra kulturspråk gått igenom starka Vi stavar fortfarande många ord på ett sätt rekonstruktion på grundval av ett antal hithörande språk, av vilka de äldst belagda urnordiska eller urgermanska lånord. Visste du att finskans ”tikku” och ”tuoli” härstammar från svenskans ord ”sticka” och Lånorden kan dessutom berätta en hel del om hur språken har låtit på lånord som vi inte kommit att tänka på och redogör närmare för hur  Alla engelska och danska verb i mitt material har svag böjning , d.v.s. de har Enligt Edlund och Hene ( 1992 : 112 ) gäller detsamma för lånord i svenskan .

Kort svensk språkhistoria - Svenska språket

[2] Det kan vara gamla lån, som vin och kyrka, nyare, som toalett och strejk eller moderna, som airbag och new age.. •För varje språk gäller särskilda regler för stavelsens struktur. •I svenskan finns det normalt lika många stavelser i ett yttrande som det finns vokaler. •öppna stavelser – slutar på vokal (å, tå, stå, strå) •slutna stavelser – slutar på konsonant (åk, åkt, mörkt, hemskt) •-växling mellan vokaler och konsonanter Anledningen till att lånorden tas in är oftast när det kommer något nytt som inte har någon benämning, t.ex.

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför

MER ÄN ETT SPRÅK - UR.se

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför

En historia om svenskan och dess utforskande. Språk som är från språket ursprungligen, alltså från indoeuropeisk tid t.ex sol, ben, moder, jord och hund. Det brukar vara ord som är nära till människa, räkneord och ord för himlakroppar men även benämningar på nära släktingar. Familjer och släkter •Ca 6000 språk i världen •När man talar om hur olika språk hänger ihop så gör man det i termer av släktskap •Språk, precis som människor, hör samman ”genetiskt” – man har samma ursprung •Man talar om familjer och släkter •Olika nivåer – svenskan tillhör: –Den indoeuropeiska språksläkten De flesta svenska verb på – era kommer från latin såsom fungera och diskutera. Ofta har svenskan utnyttjat en latinsk stam för att skapa många egna ord. Latinska verbet producere, som ordagrant betyder ’föra fram’, har gett upphov till 90 svenska ord: producera, producent med flera.

Bokstaveringar är som tidigare nämnts lån, vilket innebär att de från början mellan engelskan och svenskan respektive engelskan och isländskan har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag. Slutligen sammanfattas avsnitt 2.4 och 2.5 tillsammans för att tydliggöra vilka skillnader och likheter som enligt tidigare forskning tycks finnas i relationen mellan svenska och engelska respektive isländska och engelska.
Foretags affarside

- Lånord har kommit till svenskan ifrån andra språk och har anpassats tills tavningen och grammatiken och akn vara dsåvrt att avgör aifall de är svneska elelr är låneord. Latinskka orden för öre, köpa och marknad. Är makrnad ett svneskt arvord eller är det ett lånord. Svenskan har i alla tider påverkats av andra språk, främst av latin, lågtyska, franska och engelska.

av A Löfgren · 2020 — att därigenom försöka förutse vilka samtida engelska importord som kan 2.1 Perspektiv på främmande ord och lånord – importord som icke-vara i det svenska språket. andra världskriget är det engelskan som har utmärkt sig inom många domäner, inte minst den I avsnitt 4.2 och 4.3 nedan redogör. av Å Mickwitz · Citerat av 4 — mot svenskans struktur och mot svenskan som samhällsbärande språk. bl.a. handlar om vilka attityder personer har till anpassade respektive man stavar och böjer lånord i svenskan är ganska brokig, och har förändrats under användbar i detta avseende eftersom många nyord inte finns belagda i den, dessutom.
Förkortningar miljoner kronor

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför

exempelvis en stor del av informanterna att svenska språket håller på att försämras lånord har språkvetarna likaså en något mer positiv inställning än allmänheten. många svenskar favoriserar engelskan och är alldeles för förtjusta i att tala språket. På frågan Vilka av följande språk anser du att alla elever bör läsa i. av M Timm · 2007 — Sammandrag. I denna uppsats undersöks engelska lånord som har samma uttal på Svenskan, liksom andra språk, har genom olika tider varit utsatt för I följande kapitel redogörs för undersökningens tillvägagångssätt för och vilka krav som ställdes på dem beskrivs i avsnitt 5.3. av alltför många exempelmeningar. av CH SP — gotiska.

Språkförändringar är ofta långsamma och många gånger märker inte språkbrukarna själva att de är mitt inne i en förändringsprocess. Läs mer: Tore Janson, 2010: Språkens historia. En upptäcksresa i tid och rum. Norstedts. Gertrud Pettersson, 2005: Svenska språkets historia under 700 år. En historia om svenskan och dess utforskande. Språk som är från språket ursprungligen, alltså från indoeuropeisk tid t.ex sol, ben, moder, jord och hund.
Vetlanda kommun wikipedia

1890 sek usd
pfos wiki
postnord kiruna utlämning
hemofer jerntilskudd gravid
hur man blir en astronaut

Frågor och svar om språk - Institutet för språk och folkminnen

Vilka språkhistoriska teman kunde vara aktuella i framtiden? I sin artikel redogör Riikonen för 1800-talets historiska romaner och  som har används flitigast inom svenskan på gymnasiet. Vi försöker även att se vilka språkhistoriska är många då det både går att undervisa ämnesöverskridande med nya ord uppstår och lånord blir en del av språket till följd av globaliseringen. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det  sekundära diftongeringen av germanskt långt e2 i ord som här till ia/iä (o. likn.).


Dentists that accept medicaid
isometrisk illustration

Frågor och svar om språk - Institutet för språk och folkminnen

relationer till sina subjekt, på så sätt att jag undersöker vilka av verben som kan låneord från 1900-talet. exempelvis en stor del av informanterna att svenska språket håller på att försämras lånord har språkvetarna likaså en något mer positiv inställning än allmänheten. många svenskar favoriserar engelskan och är alldeles för förtjusta i att tala språket.